Pris og betaling

Priser gældende fra 1/1 - 2023

Prisen for en plads i børnebanden er 9700kr om måneden. 
Der gives et tilskud fra Århus kommune på 6410kr, så egen betalingen er på 3290kr om måneden,  

Der betales alle 12måneder. 
Prisen reguleres i det omfang der sker ændringer i tilskud fra kommunen. Der ydes søskenderabat, dog ikke hel eller delvis friplads.
 
Pengene betales forud, de skal være på vores konto senest den sidste hverdag i måneden. I modtager ligeledes tilskuddet forud fra kommunen.